งานฉีด แบบมีฮอตรันเนอร์ (ล้างสกรู)

 • Ultra Plast PO-CS
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Ultra Plast PO-C
  0.00 ฿
  0.00 ฿

งานฉีด แบบมีฮอตรันเนอร์ (เปลี่ยนสี เปลี่ยนเชื้อ)

 • Ultra Plast SP+ เม็ดล้างสกรู เครื่องฉีด เครื่องรีด
  0.00 ฿
  0.00 ฿

งานรีด Blow Mold

 • Ultra Plast POE-CS
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Ultra Plast PO-E
  0.00 ฿
  0.00 ฿

งานเป่าฟิล์ม รีดฟิล์ม

 • Ultra Plast CE-E
  0.00 ฿
  0.00 ฿
 • Ultra Plast PO-E
  0.00 ฿
  0.00 ฿