บริษัท อุลตร้า พลาส เอเชีย จำกัด คือผู้ผลิตสารไล่ล้างทำความสะอาด (Purging Compound) สำหรับเครื่องจักรขึ้นรูปพลาสติก โดยเราได้ทำการผลิตและจัดจำหน่ายสารไล่ล้างทำความสะอาด สำหรับช่วยขจัดปัญหาต่าง ๆ ของผู้ผลิตในกลุ่มงานอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจุดดำ คราบเจล คราบไหม้ และงานเปลี่ยนสี เปลี่ยนเชื้อพลาสติก

 

        อุลตร้าพลาสเอเชีย เป็นบริษัทในเครือของ Ultra System Switzerland ซึ่งธุรกิจของเรามีเพียงผลิตภัณฑ์สารไล่ล้างทำความสะอาดเท่านั้น เป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเดียวของบริษัท มีสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตหลักตั้งอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เริ่มก่อตั้งในปี 2004 และต่อมาได้ก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยเมื่อปี 2012 คือบริษัทอุลตร้าพลาสเอเชีย สำหรับเป็น Asia Mixing Plant เพื่อผลิตและส่งออกให้กับประเทศต่าง ๆ ในแถบภูมิภาคเอเชียทั้งหมด และนอกจากนี้ ยังมี Mixing Plant ในประเทศอื่น ๆ ได้แก่ เม็กซิโก, บราซิล, รัสเซีย, สหรัฐอเมริกา และที่สวิตเซอร์แลนด์เอง เพื่อให้มีฐานการผลิตครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วโลก

 

        โดยจุดมุ่งหมายของเราคือเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการทำความสะอาดเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องอัดรีด เครื่องเป่าขึ้นรูป โรงเป่าฟิล์ม และเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากพลาสติก และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นจากกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่วัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกมีการพัฒนาสิ่งอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาเช่นกัน เพื่อให้ตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างตรงจุดและครอบคลุมอย่างแท้จริง

 

        ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์แบรนด์ ULTRA PLAST เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และ Ultra System Switzerland เอง ก็เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายสารไล่ล้างทำความสะอาดสำหรับเครื่องขึ้นรูปพลาสติก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ รวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และอื่น ๆ อีกมากมาย