เกรดน้ำ หัวเชื้อ

 

ULTRA PLAST QUICK PURGE® (super clean LP)

น้ำยาล้างสกรู สารไล่ล้างเกรดพิเศษ หัวเชื้อของเหลวในรูปแบบซอง ที่ใช้ผสมกับเม็ดพลาสติกในกระบวนการผลิตปกติเพื่อไล่ล้าง

ใช้ได้กับงานผลิตเทอร์โมพลาสติกพลาสติกทุกชนิด เช่น PE, PP, PVC, POM, EVA เป็นต้น

ช่วงอุณหภูมิการทำงาน 150°C ถึง 400°C

การทำความสะอาดจะทำได้ดีเมื่อมีการใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่ใช้กับวัตถุดิบที่ผลิตก่อนการล้าง และไม่ต้องแช่ Ultra Plast Quick Purge® (super clean LP) ค้างไว้ในเครื่องในการใช้กับการ ทำงานร่วมกับ hot runner และแช่ค้างไว้ 3-5 นาที ในการล้างสกรู บาร์เรล เครื่องฉีด เครื่องรีด เครื่องเป่า

Ultra Plast Quick Purge® Super Clean LP ไม่เป็นพิษและไม่มีควันที่เป็นอันตราย ไม่ทำลายเครื่องจักร เพราะไม่มีส่วนประกอบของสารตัวทำละลาย สารที่ใช้ทั้งหมดในการทำน้ำยาทำความสะอาด Ultra Plast ผ่านมาตรฐาน GRAS (Generally Recognized As Safe) โดย FDA

 

   

ULTRA PLAST LP

น้ำยาล้างสกรู สารไล่ล้างเกรดพิเศษ หัวเชื้อในรูปแบบของเหลว ที่ใช้ผสมกับเม็ดพลาสติกในกระบวนการผลิตปกติเพื่อไล่ล้าง

ใช้ได้กับงานผลิตเทอร์โมพลาสติกพลาสติกทุกชนิด เช่น PE, PP, PVC, POM, EVA เป็นต้น

ช่วงอุณหภูมิการทำงาน 80°C ถึง 400°C

 ทำการผสมหัวเชื้อในอัตราส่วนเพียง 1 - 2% กับเม็ดพลาสติกในกระบวนการผลิตปกติ

การทำความสะอาดจะทำได้ดีเมื่อมีการใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่ใช้กับวัตถุดิบที่ผลิตก่อนการล้าง และไม่ต้องแช่ Ultra Plast LP ค้างไว้ในเครื่องในการใช้กับการ ทำงานร่วมกับ hot runner และแช่ค้างไว้ 3-5 นาที ในการล้างสกรู บาร์เรล เครื่องฉีด เครื่องรีด เครื่องเป่า

Ultra Plast LP ไม่เป็นพิษและไม่มีควันที่เป็นอันตราย ไม่ทำลายเครื่องจักร เพราะไม่มีส่วนประกอบของสารตัวทำละลาย สารที่ใช้ทั้งหมดในการทำน้ำยาทำความสะอาด Ultra Plast ผ่านมาตรฐาน GRAS (Generally Recognized As Safe) โดย FDA

 

   

ULTRA PLAST SUPER CLEAN LP

น้ำยาล้างสกรู สารไล่ล้างเกรดพิเศษ หัวเชื้อในรูปแบบของเหลว ที่ใช้ผสมกับเม็ดพลาสติกในกระบวนการผลิตปกติเพื่อไล่ล้าง

ใช้ได้กับงานผลิตเทอร์โมพลาสติกพลาสติกทุกชนิด เช่น PE, PP, PVC, POM, EVA เป็นต้น

ช่วงอุณหภูมิการทำงาน 80°C ถึง 400°C

 ทำการผสมหัวเชื้อในอัตราส่วนเพียง 0.5 - 1% กับเม็ดพลาสติกในกระบวนการผลิตปกติ

การทำความสะอาดจะทำได้ดีเมื่อมีการใช้งานในช่วงอุณหภูมิที่ใช้กับวัตถุดิบที่ผลิตก่อนการล้าง และไม่ต้องแช่ Ultra Plast Super Clean LP ค้างไว้ในเครื่องในการใช้กับการ ทำงานร่วมกับ hot runner และแช่ค้างไว้ 3-5 นาที ในการล้างสกรู บาร์เรล เครื่องฉีด เครื่องรีด เครื่องเป่า

Ultra Plast Super Clean LP ไม่เป็นพิษและไม่มีควันที่เป็นอันตราย ไม่ทำลายเครื่องจักร เพราะไม่มีส่วนประกอบของสารตัวทำละลาย สารที่ใช้ทั้งหมดในการทำน้ำยาทำความสะอาด Ultra Plast ผ่านมาตรฐาน GRAS (Generally Recognized As Safe) โดย FDA