เกรด Multi Purpose

 

Ultra Plast SP+

ใช้ได้กับงานผลิตเทอร์โมพลาสติกพลาสติกทุกชนิด เช่น PE, PP, PVC, POM, EVA เป็นต้น

ช่วงอุณหภูมิการทำงาน 140°C ถึง 380°C

สําหรับการใช้ทําความ สะอาดเครื่องจักรพลาสติก สกรู บาร์เรล หัวฉีด และหัวรีด เพื่อขจัดคราบไหม้ สี สารตกค้าง และจุดดําที่เกิดจากการเปลี่ยนสี/หรือ เปลี่ยนเม็ดพลาสติก

Ultra Plast WP

ใช้ได้กับงานผลิตเทอร์โมพลาสติกพลาสติกทุกชนิด เช่น PE, PP, PVC, POM, EVA เป็นต้น

ช่วงอุณหภูมิการทำงาน 140°C ถึง 380°C

สําหรับการใช้ทําความ สะอาดเครื่องจักรพลาสติก สกรู บาร์เรล หัวฉีด และหัวรีด เพื่อขจัดคราบไหม้ สี สารตกค้าง และจุดดําที่เกิดจากการเปลี่ยนสี/หรือ เปลี่ยนเม็ดพลาสติก