สำหรับไล่ล้าง งานผลิตพลาสติกทั่วไป

ULTRA PLAST PO-C

ใช้ได้กับงานผลิตพลาสติกทั่วไป เช่น PE, PP, PVC, POM, EVA, PS, TPE, TPU เป็นต้น

ช่วงอุณหภูมิการทำงาน 140°C ถึง 300°C

สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก ล้างสกรู บาร์เรล ฮอตรันเนอร์ และฉีดล้างผ่านโมลด์ได้

ULTRA PLAST PO-C

ใช้ได้กับงานผลิตพลาสติกทั่วไป เช่น PE, PP, PVC, POM, EVA, PS, TPE, TPU เป็นต้น

ช่วงอุณหภูมิการทำงาน 140°C ถึง 300°C

สำหรับเครื่องรีด เครื่องเป่าฟิล์ม เครื่องเป่าขวด ล้างผ่านได้ทุกส่วน ทั้งสกรู บาร์เรล อแดปเตอร์ หัวไดย์