เม็ดล้าง งานพลาสติกใสพิเศษ PC PMMA SAN PS ABS

ULTRA PLAST HIGH-C

สามารถใช้งานได้กับงานผลิตพลาสติกใสพิเศษ พลาสติกวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น PC-ABS-SAN-PMMA, PC/ABS, PS เป็นต้น

ช่วงอุณหภูมิการทำงาน 240ºC ถึง 320ºC

ล้างผ่านได้ทุกส่วนเครื่องจักร เช่น สกรู บาร์เรล ฮอตรันเนอร์ ฉีดล้างผ่านโมลด์ได้