เม็ดล้าง พลาสติก PET Preforms / Cast Film

ULTRA PLAST PET-C

ใช้สำหรับงานผลิต PET โดยเฉพาะ

ช่วงอุณหภูมิการทำงาน 250°C ถึง 320°C

สำหรับเครื่องขึ้นรูปทุกประเภท เช่น PET Preforms, Cast Film สามารถล้างผ่านได้ทุกส่วน

ไม่ว่าจะเป็น สกรู บาร์เรล ฮอตรันเนอร์อแดปเตอร์ หัวไดย์ ล้างขึ้นรูปผ่านโมลด์ได้