เม็ดล้าง เกรดหัวเชื้อ

 

Ultra Plast ECO-CE

เม็ดไล่เม็ดล้างเกรดพิเศษหัวเชื้อแบบเข้มข้น สำหรับเครื่องฉีด เครื่องรีด เครื่องเป่า ในงานผลิตพลาสติก

ในการใช้งานต้องผสมกับเม็ดพลาสติกที่จะผลิตก่อนใช้ เช่น เม็ด PE-HD ในสัดส่วนเพียง 5%

ใช้งานได้กับงานผลิตเทอร์โมพลาสติกต่าง ๆ เช่น PVC, EVA, POM, HDPE, LDPE, PP, Polyolefin resin เป็นต้น

ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่ 140ºC ถึง 350ºC

Ultra Plast CE-E

เป็นเม็ดไล่เม็ดล้างเกรดพิเศษหัวเชื้อแบบเข้มข้น สำหรับเครื่องรีด เครื่องเป่าขวด เครื่องเป่าฟิล์ม ในงานผลิตพลาสติก

ในการใช้งานต้องผสมกับเม็ดพลาสติกที่จะผลิตก่อนใช้ เช่น เม็ด PE-HD ผสมในสัดส่วน 8-10%

ใช้งานได้กับงานผลิตเทอร์โมพลาสติกต่าง ๆ เช่น PVC, EVA, POM, HDPE, LDPE, PP, Polyolefin resin เป็นต้น

ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่ 140ºC ถึง 370ºC

Ultra Plast CE-CS

เม็ดไล่เม็ดล้างเกรดพิเศษหัวเชื้อแบบเข้มข้น สำหรับเครื่องฉีด เครื่องรีด เครื่องเป่า ในงานผลิตพลาสติก

ในการใช้งานต้องผสมกับเม็ดพลาสติกที่จะผลิตก่อนใช้ เช่น เม็ด PE-HD ในสัดส่วน 8-10%

ใช้งานได้กับงานผลิตเทอร์โมพลาสติกต่าง ๆ เช่น PVC, EVA, POM, HDPE, LDPE, PP, Polyolefin resin เป็นต้น

โดยมีช่วงอุณหภูมิการทำงานที่ 140ºC ถึง 350ºC

Ultra Plast BF

เป็นเม็ดไล่เม็ดล้างเกรดพิเศษหัวเชื้อแบบเข้มข้น ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการผลิตฟิล์มและแผ่นพลาสติก

ในการใช้งานต้องผสม 3-6% กับเม็ดพลาสติกที่จะผลิตก่อนใช้ เช่น เม็ด PE, PA, PVC หรือเม็ดพลาสติกอื่น ๆ ที่ใช้ใน film blowing / cast film plants

ใช้งานได้กับงานผลิตเทอร์โมพลาสติกต่าง ๆ เช่น PVC, EVA, POM, HDPE, LDPE, PP, Polyolefin resin เป็นต้น

ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่ 120ºC ถึง 370ºC