Ultra Plast HIGH-C เม็ดล้างสกรู เกรดผสมสำเร็จ เหมาะสำหรับงานพลาสติกใสพิเศษ

รหัสสินค้า : up-highc

ราคา

0.00 ฿


0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

Ultra Plast ผู้พัฒนาสารทำความสะอาดคอมเพาวด์ชนิดพิเศษแบบผสมสำเร็จ สะดวกในการใช้งาน สำหรับใช้ทำความสะอาดเครื่องจักร พลาสติก สกรู แบเรล หัวฉีด ทางไหลพลาสติก และหัวรีด เพื่อขจัดคราบไหม้ สี สารตกค้าง และจุดดำ ที่เกิดจาการเปลี่ยนสี/หรือเปลี่ยนเม็ดพลาสติก


Ultra Plast HIGH-C สามารถใช้งานได้กับงานผลิตพลาสติกวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น PC-ABS-SAN-PMMA, PC/ABS, PS เป็นต้น

โดยมีช่วงอุณหภูมิการทำงานที่ 240ºC ถึง 320ºC ในการทำความสะอาด ก่อนการใช้งานควรมีการตรวจสอบอุณหภูมิการทำงานของวัตถุดิบที่จะไล่/ล้าง เพื่อปรับอุณหภูมิของเม็ด HIGH-C ให้เหมาะสม


เม็ดคอมเพาวด์ของ HIGH-C ทำงานด้วยการใช้ปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารประกอบที่ผสมอยู่ ซึ่งมีผลให้เม็ดสี คราบไหม้ของพลาสติก สารตกค้าง จุดดำ ตลอดจนคราบสนิม ที่จะอ่อนตัวลงลอกออกได้และถูกนำพาออกมาด้วยแรงดัน เมื่อมีการใช้อ้ย่างต่อเนื่องจะช่วยในการป้องกันชิ้นส่วนโลหะต่าง ๆ ของเครื่องจากการออกซิไดซ์ และทำให้การล้างทำความสะอาดสะดวกและเร็วขึ้น 

HIGH-C ไม่เป็นพิษและไม่มีกลิ่น ไม่มีส่วนประกอบของสารตัวทำละลาย ในการใช้งานกับเครื่องจักรเก่าหรือเครื่องจักรที่ไม่ได้ทำความสะอาดมานาน อาจต้องใช้ปริมาณของ HIGH-C มากกว่าปกติ เพราะความสกปรกที่มีตกค้างในเครื่องมีปริมาณมาก และเกาะติดแน่นภายในเครื่อง แนะนำให้ทำการล้างซ้ำคร้ังที่สอง เพื่อให้มั่น ใจว่าการทำความสะอาดสมบูรณ์

ควรจัดเก็บในพื้นที่แห้งและเย็น ไม่ถูกแสงแดด สามารถจัดเก็บได้ 12-18 เดือน

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด